STYRET 2019

Rolf Arne Holmen

Leder

Janne Kristin Ruden
Styremedlem

Chatto Klette

Nestleder

Johnny Kristiansen
Styremedlem

Ingar Sandbakk
Styremedlem

Erik Baalmann

Pengesjef

Jostein Werner Fyhn
Styremedlem

HVEM ER VI?


Følgende personer utgjør styret i 2019:

§ 11 STYRETS ARBEID

Styret er J-feltets høyeste organ mellom årsmøtene. Styrets sammensetning skal så langt det lar seg gjøre være representativ for klubbens medlemmer. Styret skal ha minimum 5 medlemmer og maksimalt 7 medlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styret plikter å ha en tett dialog med medlemmene. Trer et styremedlem ut av styret i valgperioden kan styret oppnevne en erstatter fram til neste årsmøte. Styret skal og fastsette kontingenten for påfølgende kalenderår.


HEADERFOTO: KENT EVEN GRUNDSTAD

© J-FELTET 2019