STYRET 2019

HVEM ER VI?


Følgende personer utgjør styret i 2020:

Janne Kristine Ruden
Styremedlem

Erik Baalmann
Styremedlem

Jostein Werner Fyhn
Styremedlem

Jørgen Nesje
Styremedlem

Mathias Smith
Styremedlem

§ 11 STYRETS ARBEID

Styret er J-feltets høyeste organ mellom årsmøtene. Styrets sammensetning skal så langt det lar seg gjøre være representativ for klubbens medlemmer. Styret skal ha minimum 5 medlemmer og maksimalt 7 medlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styret plikter å ha en tett dialog med medlemmene. Trer et styremedlem ut av styret i valgperioden kan styret oppnevne en erstatter fram til neste årsmøte. Styret skal og fastsette kontingenten for påfølgende kalenderår.


HEADERFOTO: KENT EVEN GRUNDSTAD

© J-FELTET 2019