STYRET 2020

§ 11 STYRETS ARBEID

Styret er J-feltets høyeste organ mellom årsmøtene. Styrets sammensetning skal så langt det lar seg gjøre være representativ for klubbens medlemmer. Styret skal ha minimum 5 medlemmer og maksimalt 7 medlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styret plikter å ha en tett dialog med medlemmene. Trer et styremedlem ut av styret i valgperioden kan styret oppnevne en erstatter fram til neste årsmøte. Styret skal og fastsette kontingenten for påfølgende kalenderår.


HVEM ER VI?

Følgende personer utgjør styret i 2020:

Janne Kristine Ruden
Leder

Erik Baalmann
Kasserer

Jostein Werner Fyhn
SoMe

Jørgen Nesje
Talsperson

Mathias Smith
Styremedlem

HEADERFOTO: KENT EVEN GRUNDSTAD

© J-FELTET 2020